Нормативно-правові основи діяльності поліції охорони

  • Конституція України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
  • Закон України “Про Національну поліцію” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19
  • Закон України “Про охоронну діяльність” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4616-17
  • Закон України “Про джерела фінансування органів державної влади” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/783-14
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 “Про затвердження Положення про Національну поліцію України” http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248607704
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 834 “Питання функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ” (зі змінами) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/834-2015-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 937 “Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності” http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248634004
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності” (зі змінами) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF
  • Наказ Національної поліції України від 06.11.2015 № 43 “Про затвердження Положення про Департамент поліції охорони”

Рівненське вище професійне училище Департаменту поліції охорони